Olomoucký kraj

Elektronická evidence žádostí v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Elektronická evidence žádosti
Evidence žádostí byla ukončena

Dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.


Powered by GORDIC spol.s r.o. 2017